آسیا فولاد

زمان کار

مسئولیت اجتماعی :

ما در شرکت مادر فولاد غرب و همچنین در شرکت راهکار تجارت آسیا فولاد با توسعه ظرفیت و فعالیت های خود و بکارگیری نیروهای متخصص و توانمند داخلی و دانشگاهی ارتباط بین صنعت و دانشگاه را به خوبی معنا کرده ایم، و از جمله شرکت های پیشتاز در این زمینه هستیم و به این امر مفتخر هستیم، و در آینده نیز به گستره و عمق این ارتباط خواهیم افزود.

از طرفی نیز شرکت آسیا فولاد و سایر شرکت های تابعه شرکت مادر فولاد غرب با بکارگیری نیروی کار توانمند قدم بزرگی در راستای اشتغال مفید و پایدار جوانان و رفع بیکاری در منطقه برداشته است.

لازم به ذکر است در راستای رسالت اجتماعی، به علت شرایط کرونایی کشور، ما در شرکت آسیا فولاد با امکان ایجاد دورکاری به تسهیل و آسان سازی شرایط کاری نیروهای کار، در پی عبور از شرایط کرونایی کشور هستیم.

پیمایش به بالا