آسیا فولاد

زمان کار

چشم انداز :

ما در شرکت آسیا فولاد به دنبال چه هستیم؟

با استعانت از یاری پرودگار و با تلاش بی وقفه تیم آسیا فولاد، ما برای گام بزرگ رو به جلو قدم برداشته ایم و بر این باور هستیم که با رشد و توسعه ظرفیت ها و توان بالقوه تیم آسیا فولاد می­ توانیم مرزهای پیشرفت و توسعه را در کنار هم بپیماییم، و نام ایران عزیزمان را در فرا سوی مرزها به نام کیفیت و توسعه در زمینه مقاطع تولیدی گره بزنیم.

به همین منظور شرکت آسیا فولاد با تکیه بر توان داخلی و نیروهای کارآزموده در پی فتح قله های پیشرفت و موفقیت در کشور و در بازارهای بالقوه بین المللی است.

چشم انداز ما افزایش توان صادراتی و حضور چشم گیر و پررنگ در بازارهای بین المللی است که این امر از طریق برنامه ریزی، پیشبرد اهداف، افزایش تولید، بهبود مستمر، و رشد و توسعه صورت خواهد پذیرفت.

پیمایش به بالا