بازسازی استادیوم رز بول

ویدیوی مورد مطالعه بازسازی 500 میلیارد تومانی رز بول در سرمایه گذاری مشترک با ساخت وساز برناردز از سان فرناندو، کالیفرنیا را ببینید. پس از بازی ها، این منطقه به منطقه مخلوط قناری تبدیل خواهد شد، یک محله جدید پر جنب و جوش که دارای کانکس های تجاری و خانه...

قالب صوتی

این پروژه حیرت انگیز که توسط بیلد‌وال ساخته شده است شامل ساخت هفت ساختمان جدید میان طبقه ​​در 35 هکتار در محل دان لندز غربی است. پس از بازی ها، این منطقه به منطقه مخلوط قناری تبدیل خواهد شد، یک محله جدید پر جنب و جوش که دارای کانکس های...